Lagregler 2016


Grundläggande förhållningsregler för laget

1. Avgifter ska vara betalda för att få träna och spela match.
- Avgifter till förening ska vara betalda innan 1 april.
- Är man nyanländ spelare ska avgifterna vara betalda inom en månad.
- Utlägg till eventuell lagkassa ska vara betald en månad efter utskick.

Konsekvens: Man stängs av från träning och match fram till att avgifterna är erlagda.

2. Komma i tid och meddela frånvaro.
- Man kommer i tid till träning och match.
- Man meddelar när man är frånvarande eller är försenad.
- Man kontrollerar kalender och meddelar i god tid en längre frånvaro.

Konsekvens: Vid sen ankomst till match så startar man inte. Vid upprepad sen ankomst till träning alternativt inte meddelar frånvaro, riskerar man att inte bli uttagen till match.

3. Inga varningar för snack.
- Man snackar inte till sig ett gult kort.
- Reaktion, i samband med en situation, som renderar gult kort kan bedömas annorlunda.

Konsekvens: Gult kort för snack innebär att man inte spelar nästkommande match.